Maria Cristina García Personal Administratiu Equip de Barcelona Advocats i Assessors

Maria Cristina García

Personal Administratiu

Àrea Secretaria i Administració

Assistent