Menu Close

Civil

Els nostres advocats civilistes són professionals amb àmplia formació i experiència en assumptes propis del Dret Civil. Oferim orientació, assessorament i defensa a empreses i particulars, tant en via extrajudicial com davant dels Tribunals de qualsevol instància.

Servei

Dret Civil

 • Assessorament i resolució de conflictes.
 • Convenis i plans de parentalitat.
 • Procediments judicials i notarials de separacions, divorcis i dissolucions de parelles de fet.
 • Modificació de mesures.
 • Suport, assessorament i planificació jurídica i fiscal integral de la successió.
 • Tramitació i presentació de l’Impost de Successions.
 • Tramitació jurídica i fiscal d’herències amb o sense testament.
 • Pactes successoris.
 • Reclamacions de legítima.
 • Gestió de llegats.
 • Procediments de negociació entre hereus.
 • Procediments judicials herències.
 • Redacció i revisió de contractes d’arrendament.
 • Gestió de fiances de lloguer
 • Desnonaments d’arrendataris.
 • Reclamacions d’impagats.
 • Actualitzacions de renda.
 • Gestió de contractes de renda antiga.
 • Divisió horitzontal d’edificis.
 • Constitució de comunitats de propietaris.
 • Revisió i redacció d’acords comunitaris, estatuts, reclamacions, etc.
 • Impugnació d’acords de comunitat de propietaris.
 • Reclamacions per humitats, filtracions i altres deficiències.
 • Gestió de morositat.
 • Compravendes d’immobles.
 • Dissolucions de condomini.
 • Permutes.
 • Drets de superfície.
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes.
 • Resolució de conflictes sobre contractació.
 • Procediments judicials de resolució contractual.
 • Assessorament i defensa completa en reclamacions de responsabilitat civil.
 • Negligències mèdiques.
 • Assessorament i defensa completa en procediments de mesures de suport per a l’exercici de la capacitat jurídica.
 • Dret d’assistència.
 • Curatela.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació