Menu Close

A partir d’abril es podran fraccionar i ajornar deutes tributaris fins a 50.000 euros sense haver d’aportar garanties

L’Agència Tributaria eleva de 30.000 a 50.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris, així com d’altres deutes de naturalesa pública que gestionen altres òrgans de l’Administració General de l’Estat i entitats autònomes.

Aquesta mesura s’ha publicat al BOE avui, 31 de març de 2023, però no entrarà en vigor fins al proper 15 d’abril de 2023.

Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a data 15 d’abril de 2023 es continuaran regint per la normativa vigent a data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Per a més informació, adjuntem l’Ordre HFP/311/2023 que regula aquesta nova mesura.

 

Documentación:

AMPLIACIO EXENCIO GARANTIES AJORNAMENTS A 50.000 €

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació